Toine Dorpmans Groep is gespecialiseerd in het vertalen van de corporate identity en de gewenste boodschap in een duidelijk en krachtig communicatieconcept met een overtuigende presentatie. In overleg met de klant vindt de samenstelling van het juiste mediapakket plaats. Dit kan gaan om een:

Kortom, een diversiteit aan visuele en auditieve (multi) media-mogelijkheden.

Toine Dorpmans Groep zorgt voor een deskundige uitvoering en implementatie, zowel bij interne als externe communicatie. Hierbij denken wij in mogelijkheden, niet in beperkingen. Wij richten ons op mediaontwerpen die zich buiten de traditionele paden begeven. Gecombineerd met een duidelijk kunstzinnige visie benadert het de mediakunst.